RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica - dokument


Občina: ŽIROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (14/2014)
Datum sprejema: 13.02.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.02.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Žirovnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

23.04.1999
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

13.01.2011
 Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice- dokument - Občinska podlaga
Občina: JESENICE

 Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si