RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (9/2007)
Datum sprejema: 30.11.2007 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 19.12.2007 Datum konca veljavnosti: 01.08.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda - dokument 01.08.2013
Občina: KOMENDA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si