RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas - dokument (popr. )


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (20/2014)
Datum sprejema: 27.02.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.03.2014
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas - Poljane - dokument 06.11.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Gorenja vas - Poljane- dokument - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

02.11.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Škofja Loka - dokument
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Datum objave:
Datum sprejema: 12.07.1993
Organ sprejema: Skupščina občine

13.08.1993

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si