RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Trebnje - dokument (popr. 29.08.2014)


Občina: TREBNJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2014)
Datum sprejema: 09.04.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.05.2014
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje - dokument 30.06.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II - dokument 09.06.2018
Občina: TREBNJE
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in del območja EUP TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje - dokument 19.05.2018
Občina: TREBNJE
 Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2017 - dokument 21.04.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt« - dokument 21.04.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje - dokument 24.03.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) - dokument 10.03.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu - dokument 10.03.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje - dokument 10.03.2018
Občina: TREBNJE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje - dokument 10.03.2018
Občina: TREBNJE
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Trebnje - dokument
Občina: TREBNJE
Datum objave: 25.05.2007
Datum sprejema: 09.05.2007
Organ sprejema: Občinski svet

09.06.2007
 Statutarni sklep o uporabi grba in zastave Občine Trebnje - dokument
Občina: TREBNJE
Datum objave: 13.02.2009
Datum sprejema: 28.01.2009
Organ sprejema: Občinski svet

28.02.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si