RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Trebnje - dokument (popr. 29.08.2014)


Občina: TREBNJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2014)
Datum sprejema: 09.04.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.05.2014
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje - dokument 11.06.2022
Občina: TREBNJE
 Odlok o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal - dokument 11.06.2022
Občina: TREBNJE
 Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje - dokument 04.06.2022
Občina: TREBNJE
 Sklep o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na področju kulture - dokument 07.05.2022
Občina: TREBNJE
 Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje - dokument 07.05.2022
Občina: TREBNJE
 Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje - dokument 07.05.2022
Občina: TREBNJE
 Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Trebnje - dokument 07.05.2022
Občina: TREBNJE
 Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2021 - dokument 30.04.2022
Občina: TREBNJE
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske - dokument 09.04.2022
Občina: TREBNJE
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske - dokument 09.04.2022
Občina: TREBNJE
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Trebnje - dokument
Občina: TREBNJE
Datum objave: 25.05.2007
Datum sprejema: 09.05.2007
Organ sprejema: Občinski svet

09.06.2007
 Statutarni sklep o uporabi grba in zastave Občine Trebnje - dokument
Občina: TREBNJE
Datum objave: 13.02.2009
Datum sprejema: 28.01.2009
Organ sprejema: Občinski svet

28.02.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si