RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (1/2009)
Datum sprejema: 06.02.2009 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 27.02.2009
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda (za enoto urejanja prostora SU 9) - dokument 26.04.2014
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si