RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2014)
Datum sprejema: 29.5.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.06.2014
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina 20.06.2014
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Državna podlaga

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Državna podlaga

 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina 01.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 30.11.2000
Datum sprejema: 2000.11.16
Organ sprejema: Občinski svet

15.12.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si