RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina - dokument (popr. 20.06.2014)


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2014)
Datum sprejema: 29.05.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.06.2014
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina - dokument 01.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 30.11.2000
Datum sprejema: 16.11.2000
Organ sprejema: Občinski svet

15.12.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si