RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica


Občina: RADOVLJICA
Publikacija: Uradni vestnik Gorenjske (19/1983)
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi odloka o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica - dokument 30.04.1994
Občina: RADOVLJICA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Voje in zajetja Bistrica - dokument 30.04.1994
Občina: RADOVLJICA
 Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Kroparica, Črni potok in Špik - dokument 30.04.1994
Občina: RADOVLJICA
 Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Draga, Kamen, Mravljinec in Sv. Peter - dokument 13.11.1993
Občina: RADOVLJICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si