RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Vojnik - dokument


Občina: VOJNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/2001)
Datum sprejema: 23.06.2001 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.07.2001
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o dimnikarski službi - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

17.01.1998
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBRNA

17.01.1998
 Statut Občine Vojnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

12.12.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si