RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2014)
Datum sprejema: 5.6.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.07.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o oskrbi s pitno vodo - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

07.04.2004

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 04.07.2007
Datum sprejema: 2007-06-21 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

05.07.2007
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 27.05.2011
Datum sprejema: 12.05.2011
Organ sprejema: Občinski svet

11.06.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si