RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kostanjevica na Krki - dokument


Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/2014)
Datum sprejema: 19.06.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.2014
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 - dokument 23.12.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki - dokument 19.11.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 - dokument 05.11.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Sklep o potrditvi cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN ter Novelacije elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Oskrba s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki – 2, veljavnost od 1. 10. 2022, in Novelacijo elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki – 2, veljavnost od 1. 10. 2022 - dokument 28.09.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans - dokument 17.09.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans - dokument 17.09.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki - dokument 06.08.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki - dokument 06.08.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki - dokument 20.07.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
 Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki - dokument 06.07.2022
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kostanjevica na Krki - dokument
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Datum objave: 02.03.2007
Datum sprejema: 07.02.2007
Organ sprejema: Občinski svet

17.03.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si