RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/2014)
Datum sprejema: 23.06.2014
Datum začetka uporabe: 01.07.2014
Datum začetka veljavnosti: 04.07.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996
 Statut Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

20.07.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si