RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/2014)
Datum sprejema: 10.06.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.07.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode - dokument 31.03.2018
Občina: MEDVODE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 05.04.2006
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode - dokument 27.07.2013
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

06.09.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Medvode - dokument 19.07.2018
Občina: MEDVODE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2018 - dokument 05.07.2018
Občina: MEDVODE
 Sklep o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Medvode - dokument 05.07.2018
Občina: MEDVODE
 Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme - dokument 23.06.2018
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode - dokument 26.05.2018
Občina: MEDVODE
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode - dokument 04.05.2018
Občina: MEDVODE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2017 - dokument 27.04.2018
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec - dokument 27.04.2018
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode - dokument 31.03.2018
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - dokument 31.03.2018
Občina: MEDVODE
1  2  ... 11  12 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si