RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore - dokument (popr. 16.08.2014)


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2014)
Datum sprejema: 09.07.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.08.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

16.08.1997
 Statut Občine Štore- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

21.12.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Občine Štore - dokument 14.10.2015
Občina: ŠTORE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore - dokument
Občina: ŠTORE
Datum objave:
Datum sprejema: 16.12.2009
Organ sprejema: Občinski svet

13.01.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si