RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2014)
Datum sprejema: 01.09.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.07.2011 Datum konca veljavnosti: 11.05.2018
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogatec - dokument 25.02.2006
Občina: ROGATEC
 Dopolnitve Statuta Občine Rogatec - dokument 14.03.2006
Občina: ROGATEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec - dokument 09.07.2010
Občina: ROGATEC
 Sprememba Statuta Občine Rogatec - dokument 12.07.2011
Občina: ROGATEC
 Statut Občine Rogatec - dokument 11.05.2018
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: ROGATEC

27.06.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks - dokument 09.03.2019
Občina: ROGATEC
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec - dokument 11.05.2018
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec - dokument 27.04.2018
Občina: ROGATEC
 Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2017 - dokument 26.04.2018
Občina: ROGATEC
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« - dokument 03.03.2018
Občina: ROGATEC
 Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks - dokument 03.03.2018
Občina: ROGATEC
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018 - dokument 24.02.2018
Občina: ROGATEC
 Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec - dokument 03.02.2018
Občina: ROGATEC
 Odlok o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo - dokument 26.11.2016
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec - dokument 12.11.2016
Občina: ROGATEC
1  2  3  4  5 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si