RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2014)
Datum sprejema: 04.09.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.10.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

07.04.2004

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 06.04.2009
Datum sprejema: 26.03.2009
Organ sprejema: Občinski svet

07.04.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si