RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana - dokument


Občina: VELIKA POLANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (82/2014)
Datum sprejema: 29.07.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.12.2014
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana - dokument 24.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana - dokument 13.11.2015
Občina: VELIKA POLANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana - dokument 06.06.2017
Občina: VELIKA POLANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Velika Polana- dokument - Občinska podlaga
Občina: VELIKA POLANA

23.06.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana - dokument
Občina: VELIKA POLANA
Datum objave: 23.01.2004
Datum sprejema: 17.11.2003
Organ sprejema: Občinski svet

25.01.2004
 Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov Občine Velika Polana - dokument
Občina: VELIKA POLANA
Datum objave: 23.01.2004
Datum sprejema: 17.11.2003
Organ sprejema: Občinski svet

24.01.2004
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci - dokument
Občina: VELIKA POLANA
Datum objave:
Datum sprejema: 16.02.1998
Organ sprejema: Občinski svet

07.03.1998
 Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Črenšovci - dokument
Občina: VELIKA POLANA
Datum objave:
Datum sprejema: 09.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

14.04.1995
 Dolgoročni plan Občine Lendava
Občina: VELIKA POLANA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: VELIKA POLANA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si