RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče - dokument


Občina: RADEČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (62/1999)
Datum sprejema: 12.06.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.08.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče - dokument 21.07.2015
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Radeče - dokument 29.03.2008
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče - dokument 18.02.2006
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče - dokument 02.06.2005
Občina: RADEČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: RADEČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Radeče- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADEČE

07.09.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks - dokument 03.12.2005
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 03.12.2005
Občina: RADEČE
 Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument 03.12.2005
Občina: RADEČE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 19.02.2005
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks - dokument 31.12.2004
Občina: RADEČE
 Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument 31.12.2004
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 31.12.2004
Občina: RADEČE
 Pravilnik o protokolarnih pozornostih Občine Radeče do nosilcev občinskih priznanj ter občinskih funkcij v Občini Radeče ter izvedbi jubilejnih porok - dokument 13.08.2004
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 10.01.2004
Občina: RADEČE
 Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument 23.12.2003
Občina: RADEČE
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče - dokument
Občina: RADEČE
Datum objave: 14.12.1995
Datum sprejema: 04.11.1995
Organ sprejema: Občinski svet

14.12.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si