RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2209/26, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje - dokument


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/2014)
Datum sprejema: 17.12.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.12.2014
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami:

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Statut Občine Grosuplje- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

23.01.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si