RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (11/2015)
Datum sprejema: 04.02.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.02.2015
Datum začetka veljavnosti: 20.02.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument 09.08.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

02.12.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - dokument 06.02.2016
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojenca iz Občine Ivančna Gorica - dokument 08.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2015/2016 - dokument 08.12.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica - dokument 30.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predstavniku ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični - dokument 30.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica - dokument 30.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora - dokument 17.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični - dokument 17.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica - dokument 08.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3  4  5  6 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si