RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ankaran - dokument


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2015)
Datum sprejema: 03.03.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.03.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran 22.01.2022
Občina: ANKARAN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Odločba o ustanovitvi Občine Ankaran in o ugotovitvi, da Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper ter Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana Mestne občine Koper nista v neskladju z Ustavo - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju april–junij 2015 04.04.2015
Občina: ANKARAN
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran 11.07.2015
Občina: ANKARAN
 Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran 10.04.2015
Občina: ANKARAN
 Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ankaran 10.04.2015
Občina: ANKARAN
 Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015 11.07.2015
Občina: ANKARAN
 Sklep o določitvi tarife parkirnine za uporabo javnega parkirišča v centru Ankarana 08.08.2015
Občina: ANKARAN
 Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober–december 2015 10.10.2015
Občina: ANKARAN
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran 28.11.2015
Občina: ANKARAN
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran 24.12.2015
Občina: ANKARAN
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2015 31.12.2015
Občina: ANKARAN
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep
Občina: ANKARAN
Datum objave: 08.12.2014
Datum sprejema: 22.10.2014
Organ sprejema: Občinski svet

22.10.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si