RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ankaran - dokument


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2015)
Datum sprejema: 03.03.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.03.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran - dokument 22.01.2022
Občina: ANKARAN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022 - dokument 24.09.2022
Občina: ANKARAN
 Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran - dokument 13.08.2022
Občina: ANKARAN
 Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist – nepremičnini s parc. št. 1036/71 in 1036/72, obe k.o. Oltra - dokument 16.07.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič - dokument 16.07.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran - dokument 16.07.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran - dokument 16.07.2022
Občina: ANKARAN
 Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2021 - dokument 11.05.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka - dokument 30.04.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka - dokument 30.04.2022
Občina: ANKARAN
 Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2022 - dokument 26.02.2022
Občina: ANKARAN
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep - dokument
Občina: ANKARAN
Datum objave:
Datum sprejema: 22.10.2014
Organ sprejema: Občinski svet

22.10.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si