RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ankaran - dokument


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2015)
Datum sprejema: 03.03.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.03.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran - dokument 22.01.2022
Občina: ANKARAN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2022 - dokument 26.02.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran - dokument 26.02.2022
Občina: ANKARAN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran - dokument 22.01.2022
Občina: ANKARAN
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran - dokument 22.01.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran - dokument 27.11.2021
Občina: ANKARAN
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran - dokument 27.11.2021
Občina: ANKARAN
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran - dokument 27.11.2021
Občina: ANKARAN
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran - dokument 31.07.2021
Občina: ANKARAN
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 17.07.2021
Občina: ANKARAN
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 17.07.2021
Občina: ANKARAN
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep - dokument
Občina: ANKARAN
Datum objave:
Datum sprejema: 22.10.2014
Organ sprejema: Občinski svet

22.10.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si