RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statutarni sklep Občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/1999)
Datum sprejema: 28.01.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.01.1999 Datum konca veljavnosti: 02.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Komenda - dokument 02.06.1999
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste - dokument 03.07.1999
Občina: KOMENDA
 Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 1999 - dokument 19.06.1999
Občina: KOMENDA
 Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Komenda - dokument 19.05.1999
Občina: KOMENDA
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komenda - dokument 15.05.1999
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste - dokument 23.04.1999
Občina: KOMENDA
 Sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena - dokument 27.03.1999
Občina: KOMENDA
 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999 - dokument 19.02.1999
Občina: KOMENDA
 Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora - dokument 19.02.1999
Občina: KOMENDA
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komenda - dokument 19.02.1999
Občina: KOMENDA
 Sklep o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Komenda - dokument 28.01.1999
Občina: KOMENDA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si