RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Petrovče - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/2015)
Datum sprejema: 16.04.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.05.2015
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče - dokument 15.11.2014
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ureditvenem načrtu Petrovče
Občina: ŽALEC
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si