RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2015)
Datum sprejema: 20.5.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.06.2015
Datum začetka veljavnosti: 30.05.2015
Razdelki: VI OSTALO: VI.2 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica 01.01.2024
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Sevnica - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

23.08.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
Občina: SEVNICA
Datum objave: 25.10.2011
Datum sprejema: 30.09.2011
Organ sprejema: Občinski svet

26.10.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si