RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tišina - dokument


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2015)
Datum sprejema: 26.05.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.06.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo - dokument 07.07.2018
Občina: TIŠINA
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Tišina - dokument 26.05.2018
Občina: TIŠINA
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - dokument 26.05.2018
Občina: TIŠINA
 Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti - dokument 12.05.2018
Občina: TIŠINA
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina - dokument 12.05.2018
Občina: TIŠINA
 Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina - dokument 12.05.2018
Občina: TIŠINA
 Sklep o odpisu terjatev do kupcev - dokument 12.05.2018
Občina: TIŠINA
 Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2017 - dokument 11.05.2018
Občina: TIŠINA
 Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina - dokument 04.04.2018
Občina: TIŠINA
 Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 3. 2018 dalje - dokument 21.03.2018
Občina: TIŠINA
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tišina - dokument
Občina: TIŠINA
Datum objave: 26.04.2007
Datum sprejema: 16.04.2007
Organ sprejema: Občinski svet

11.05.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si