RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/2015)
Datum sprejema: 18.06.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.07.2015
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

07.04.2004

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih cestah
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 29.03.2002
Datum sprejema: 2002-02-28 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

13.04.2002
 Odlok o občinskih cestah
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 29.03.2002
Datum sprejema: 28.02.2002
Organ sprejema: Občinski svet

13.04.2002
 Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 25.03.2005
Datum sprejema: 2005-02-24 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

02.04.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si