RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/2015)
Datum sprejema: 18.06.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.07.2015
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

07.04.2004

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih cestah - dokument
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave:
Datum sprejema: 28.02.2002
Organ sprejema: Občinski svet

13.04.2002
 Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji - dokument
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 25.03.2005
Datum sprejema: 24.02.2005
Organ sprejema: Občinski svet

02.04.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si