RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kamnik - dokument


Občina: KAMNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/2015)
Datum sprejema: 24.06.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.07.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik - dokument 22.04.2017
Občina: KAMNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik - dokument 04.08.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik - dokument 07.07.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« - dokument 30.06.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« - dokument 30.06.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik - dokument 23.06.2018
Občina: KAMNIK
 Sklep o opustitvi javnega dobra - dokument 23.06.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik - dokument 23.06.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 - dokument 07.06.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane - dokument 02.06.2018
Občina: KAMNIK
 Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-82 - dokument 31.05.2018
Občina: KAMNIK
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kamnik - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave: 24.10.2008
Datum sprejema: 24.09.2008
Organ sprejema: Občinski svet

08.11.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si