RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Hrpelje - Kozina - dokument


Občina: HRPELJE-KOZINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/2015)
Datum sprejema: 01.07.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.07.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 24.09.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 22.08.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 - dokument 01.07.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina - dokument 01.07.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Sklep o soglasju k delovanju podružnične lekarne - dokument 07.05.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Sklep o soglasju k delovanju podružnične lekarne - dokument 07.05.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje - dokument 07.05.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Hrpelje - Kozina - dokument
Občina: HRPELJE-KOZINA
Datum objave:
Datum sprejema: 17.03.2011
Organ sprejema: Občinski svet

03.05.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si