RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/2015)
Datum sprejema: 15.07.2015
Datum začetka uporabe: 01.08.2015
Datum začetka veljavnosti: 15.07.2015
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

20.07.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

18.12.2013
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

15.04.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si