RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina - dokument


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (74/2015)
Datum sprejema: 22.09.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.10.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Tišina- dokument - Občinska podlaga
Občina: TIŠINA

27.06.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2016
Občina: TIŠINA
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2016
Občina: TIŠINA
 Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina - dokument
Občina: TIŠINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina - dokument
Občina: TIŠINA
Datum objave: 10.10.2007
Datum sprejema: 28.09.2007
Organ sprejema: Občinski svet

25.10.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si