RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (8/2015)
Datum sprejema: 22.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.11.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut občine Komenda (UPB1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

17.12.2005

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1333/75, k. o. 1905 Moste - dokument 21.12.2019
Občina: KOMENDA
 Sklep o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 20.12.2019
Občina: KOMENDA
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi - dokument 19.12.2019
Občina: KOMENDA
 Sklep o imenovanju predstavnice javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste - dokument 19.12.2019
Občina: KOMENDA
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cenika oglaševanja v Aplenci – Glasilu Občine Komenda - dokument 19.12.2019
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda - dokument 22.10.2019
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN 02/1 Poslovno-proizvodne cone Ozka dela - II. faza - dokument 08.10.2019
Občina: KOMENDA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del območja EUP MO 12 - dokument 30.09.2019
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO Podboršt - dokument 23.07.2019
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve - dokument 29.06.2019
Občina: KOMENDA
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Komenda - dokument
Občina: KOMENDA
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 08.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.1999
 Statut občine Komenda (UPB1) - dokument
Občina: KOMENDA
Datum objave:
Datum sprejema: 26.03.2009
Organ sprejema: Občinski svet

17.12.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si