RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran - dokument


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2015)
Datum sprejema: 29.09.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.11.2015 Datum konca veljavnosti: 12.06.2021
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Občinska uprava Inšpekcijske službe
OBČINSKA UREDITEV: Občinska uprava Redarske službe
OBČINSKA UREDITEV: Povezave občin: Organi skupne občinske uprave

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« - dokument 12.06.2021
Občina: ANKARAN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIRAN

31.12.2013
 Statut Občine Ankaran- dokument - Občinska podlaga
Občina: ANKARAN

14.03.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si