RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik OS MOSG-UPB-2)


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2015)
Datum sprejema: 15.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 13.11.2015
Datum začetka veljavnosti: 13.11.2015
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) 03.10.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) 12.05.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec 28.03.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec 29.06.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 09.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) 03.10.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 03.11.2011
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Slovenj Gradec 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si