RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Slovenske Konjice - dokument (popr. 18.02.2016)


Občina: SLOVENSKE KONJICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2015)
Datum sprejema: 29.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.11.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice - dokument 09.12.2017
Občina: SLOVENSKE KONJICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje - dokument 21.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Slovenske Konjice - dokument 21.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Slovenske Konjice - dokument 21.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance na Sv. Jerneju - dokument 19.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance na Sv. Jerneju - dokument 19.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi - dokument 19.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi - dokument 19.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice - dokument 07.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtna cona Tepanje - dokument 07.07.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o potrditvi nove cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice - dokument 30.06.2018
Občina: SLOVENSKE KONJICE
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Slovenske Konjice - dokument
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Datum objave: 30.04.1999
Datum sprejema: 25.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

15.05.1999
 Statut Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Datum objave: 21.12.2007
Datum sprejema: 28.11.2007
Organ sprejema: Občinski svet

21.12.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si