RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (91/2015)
Datum sprejema: 16.11.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 30.11.2015
Datum začetka veljavnosti: 30.11.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument 09.08.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

20.02.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica - dokument 21.07.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica - dokument 14.07.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1457/1, 1458/2, obe k.o. 1825 – Zagradec - dokument 30.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1457/1, 1458/2, obe k.o. 1825 – Zagradec - dokument 30.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 595/12 in 595/4 obe k.o. 1817 – Radohova vas - dokument 30.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 595/12 in 595/4 obe k.o. 1817 – Radohova vas - dokument 30.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018 - dokument 30.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - dokument 23.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ugotovitvi javnega interesa za rušitev propadajočega objekta na nepremičnini, št. 332/3, k.o. Temenica, ki ogroža promet, sosednje objekte, okolje in varnost ljudi - dokument 19.05.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2018 - dokument 12.05.2018
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si