RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Jesenice - dokument


Občina: JESENICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (101/2015)
Datum sprejema: 19.11.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.01.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Jesenice- dokument - Občinska podlaga
Občina: JESENICE

18.01.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 25.06.2022
Občina: JESENICE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 25.06.2022
Občina: JESENICE
 Sklep o ugotovitvi javne koristi - dokument 16.04.2022
Občina: JESENICE
 Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra - dokument 16.04.2022
Občina: JESENICE
 Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra - dokument 16.04.2022
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 - dokument 16.04.2022
Občina: JESENICE
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 - dokument 16.04.2022
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - dokument 15.04.2022
Občina: JESENICE
 Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021 - dokument 31.03.2022
Občina: JESENICE
 Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021 - dokument 31.03.2022
Občina: JESENICE
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Jesenice - dokument
Občina: JESENICE
Datum objave: 03.01.2006
Datum sprejema: 22.12.2005
Organ sprejema: Občinski svet

18.01.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si