RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (104/2015)
Datum sprejema: 22.12.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.12.2015 Datum konca veljavnosti: 05.08.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Državna podlaga

 Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

15.06.2000
 Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

05.08.2000

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 23.05.2008
Datum sprejema: 2008-05-08 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

24.05.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si