RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (1/2016)
Datum sprejema: 17.12.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.01.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda - dokument 12.01.2021
Občina: KOMENDA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) - dokument 22.02.2021
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut občine Komenda - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

24.11.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Komenda 10.05.2016
Občina: KOMENDA
 Akt o ustanovitvi zavoda Kabelsko komunikacijski sistem Komenda - Moste - Križ uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1) 26.06.2017
Občina: KOMENDA
 Sklep o izvolitvi predstavnikov Občine Komenda (elektorjev) v v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 20.10.2017
Občina: KOMENDA
 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 29.11.2018
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom Občinskega sveta Občine Komenda 29.11.2018
Občina: KOMENDA
 Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Komenda 29.11.2018
Občina: KOMENDA
 Sklep o imenovanju Odbora za drobno gospodarstvo in turizem 22.12.2018
Občina: KOMENDA
 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti 22.12.2018
Občina: KOMENDA
 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance 22.12.2018
Občina: KOMENDA
 Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo 22.12.2018
Občina: KOMENDA
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda - dokument
Občina: KOMENDA
Datum objave: 28.12.2020
Datum sprejema: 10.12.2020
Organ sprejema: Občinski svet

12.01.2021
 Poslovnik Občinskega sveta občine Komenda
Občina: KOMENDA
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 1999-04-08 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si