RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica


Občina: ŠKOFLJICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (9/2016)
Datum sprejema: 28.1.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.02.2016 Datum konca veljavnosti: 25.06.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica 10.03.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica 25.06.2022
Občina: ŠKOFLJICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč - Državna podlaga

 Statut Občine Škofljica - Občinska podlaga
Občina: ŠKOFLJICA

23.01.2010

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1, Dom starejših občanov
Občina: ŠKOFLJICA
Datum objave: 24.06.2008
Datum sprejema: 27.05.2008
Organ sprejema: Občinski svet

09.07.2008
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Škofljica
Občina: ŠKOFLJICA
Datum objave: 04.01.2008
Datum sprejema: 18.12.2007
Organ sprejema: Občinski svet

19.01.2008
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v območju urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica
Občina: ŠKOFLJICA
Datum objave: 02.07.2010
Datum sprejema: 8.6.2010
Organ sprejema: Občinski svet

17.07.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si