RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (22/2016)
Datum sprejema: 03.03.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.03.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Beltinci - dokument 07.11.2009
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci - dokument 22.12.2015
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci- dokument - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

18.08.2010

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci - dokument 18.07.2019
Občina: BELTINCI
 Sklep o imenovanju podžupana - dokument 29.06.2019
Občina: BELTINCI
 Sklep o imenovanju podžupana - dokument 29.06.2019
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci - dokument 15.06.2019
Občina: BELTINCI
 Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka - dokument 01.05.2019
Občina: BELTINCI
 Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2018 - dokument 25.04.2019
Občina: BELTINCI
 Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2019 - dokument 06.04.2019
Občina: BELTINCI
 Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2020 - dokument 06.04.2019
Občina: BELTINCI
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument 16.03.2019
Občina: BELTINCI
 Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2019 v Občini Beltinci - dokument 28.02.2019
Občina: BELTINCI
1  2  3 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si