RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2016)
Datum sprejema: 21.3.2016 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 01.04.2016
Datum začetka veljavnosti: 01.04.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 28.11.2020
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 05.03.2021
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga 78. člena statuta Mestne občine Ljubljana 21.11.1997
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

24.07.2007
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

24.07.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 22.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 26.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Prule, Zgornja Šiška, Poljansko predmestje, Karlovško predmestje in Vič 26.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše 26.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 27.05.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 07.06.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana 25.06.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 25.06.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del 11.06.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 11.06.2016
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 20  21 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut mestne občine Ljubljana 10.06.1995
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Popravek Statuta Mestne občine 16.06.1995
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga 78. člena statuta Mestne občine Ljubljana 21.11.1997
Občina: LJUBLJANA
 Dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana 21.02.1998
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana 18.03.2000
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana 27.01.2001
Občina: LJUBLJANA
 Popravek statuta Mestne občine Ljubljana 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 30.05.2007
Občina: LJUBLJANA
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si