RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2016)
Datum sprejema: 21.03.2016 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 01.04.2016
Datum začetka veljavnosti: 01.04.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 18.03.2000
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 27.01.2001
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana - dokument 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 21.02.1998
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga 78. člena statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 21.11.1997
Občina: LJUBLJANA
 Statut mestne občine Ljubljana - dokument 10.06.1995
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 30.05.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Popravek statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Popravek Statuta Mestne občine - dokument 16.06.1995
Občina: LJUBLJANA
1  2 

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

24.07.2007
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

24.07.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina - dokument 12.12.2020
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane - dokument 26.09.2020
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina - dokument 09.07.2020
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana - dokument 15.02.2020
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina - dokument 12.10.2019
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič - dokument 18.05.2019
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina - dokument 11.05.2019
Občina: LJUBLJANA
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 - dokument 30.04.2019
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih - dokument 27.04.2019
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Ljubljana - dokument 27.04.2019
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 11  12 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si