RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2016)
Datum sprejema: 21.3.2016 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 01.04.2016
Datum začetka veljavnosti: 01.04.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 12.12.2020
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 05.03.2021
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana 16.07.2003
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

24.07.2007
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

24.07.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 27.05.2016
Občina: LJUBLJANA
 Avtentična razlaga določb 10. člena (tretji odstavek pod naslovom »Prostorska enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška 27.06.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o razveljavitvi dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki se nanaša na enoto urejanja prostora SL-191 08.10.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 23.06.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 20.10.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 20.04.2019
Občina: LJUBLJANA
 Avtentična razlaga tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) 08.07.2019
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 26.10.2019
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 20.06.2020
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 20.01.2021
Občina: LJUBLJANA
1  2 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 14.04.2014
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Ljubljana 18.10.2002
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana 16.07.2003
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 14.01.2016
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 13.06.2007
Občina: LJUBLJANA
 Popravek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 13.06.2007
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 05.03.2021
Občina: LJUBLJANA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si