RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rečica ob Savinji - dokument


Občina: REČICA OB SAVINJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (36/2016)
Datum sprejema: 21.04.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.06.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 2) - dokument 25.05.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o začetku priprave Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 1) - dokument 25.05.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji - dokument 12.05.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 - dokument 11.05.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10 in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji (921) - dokument 21.03.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Pravilnik o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji - dokument 27.01.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji - dokument 13.01.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018 - dokument 13.01.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018 - dokument 13.01.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 - dokument 06.01.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Rečica ob Savinji - dokument
Občina: REČICA OB SAVINJI
Datum objave: 09.02.2007
Datum sprejema: 01.02.2007
Organ sprejema: Občinski svet

24.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si