RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rečica ob Savinji - dokument


Občina: REČICA OB SAVINJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (36/2016)
Datum sprejema: 21.04.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.06.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 - dokument 08.11.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču parc. št. 747/9 k.o. Zgornje Pobrežje - dokument 15.10.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1089/3 k.o. Homec - dokument 15.10.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022 - dokument 08.10.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije - dokument 09.08.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji - dokument 26.07.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji - dokument 26.07.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - dokument 28.05.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 - dokument 19.05.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji - dokument 15.01.2022
Občina: REČICA OB SAVINJI
1  2  3  4  5  6 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Rečica ob Savinji - dokument
Občina: REČICA OB SAVINJI
Datum objave: 09.02.2007
Datum sprejema: 01.02.2007
Organ sprejema: Občinski svet

24.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si