RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/1999)
Datum sprejema: 28.01.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.02.1999
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega sveta - dokument 11.09.1999
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statutarni sklep Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

28.01.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si