RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2016)
Datum sprejema: 23.05.2016 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 25.06.2016 Datum konca veljavnosti: 09.07.2016
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.1 Varstvo okolja: V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

01.04.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 16.10.2015
Datum sprejema: 28.09.2015
Organ sprejema: Mestni svet

31.10.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si