RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/2016)
Datum sprejema: 30.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.07.2016
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - dokument 23.06.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - dokument 29.10.2016
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

30.11.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 22.02.2020
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica - dokument 10.03.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica - dokument 10.03.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica - dokument 10.03.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica - dokument 10.03.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 26.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 26.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ureditvi zimske službe - dokument 22.07.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ureditvi zimske službe - dokument 22.07.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ureditvi zimske službe - dokument 22.07.2017
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - dokument
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 30.01.2004
Datum sprejema: 22.12.2003
Organ sprejema: Občinski svet

14.02.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si