RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (4/2016)
Datum sprejema: 21.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

05.10.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi izhodiščnih pravičnih cen stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih Občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju - dokument 28.09.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 29.06.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata - dokument 29.06.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turističnoinformacijskega centra Občine Polzela - dokument 29.06.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela - dokument 29.06.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Polzela - dokument 29.06.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli - dokument 11.05.2019
Občina: POLZELA
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave:
Datum sprejema: 03.09.2013
Organ sprejema: Občinski svet

05.10.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si