RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (4/2016)
Datum sprejema: 21.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 28.04.2022
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

05.10.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela 08.10.2016
Občina: POLZELA
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Polzela 26.11.2016
Občina: POLZELA
 Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela 31.12.2016
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec 25.02.2017
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Polzela 25.02.2017
Občina: POLZELA
 Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2017 25.02.2017
Občina: POLZELA
 Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2018 25.02.2017
Občina: POLZELA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela 25.02.2017
Občina: POLZELA
 Odlok o mladini v Občina Polzela 29.04.2017
Občina: POLZELA
 Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2016 11.04.2017
Občina: POLZELA
1  2  3  4  5  6 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Polzela
Občina: POLZELA
Datum objave: 20.09.2013
Datum sprejema: 03.09.2013
Organ sprejema: Občinski svet

05.10.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si