RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (5/2016)
Datum sprejema: 13.09.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.10.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA
 Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 29.12.2018
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

09.07.2016

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument 30.06.2017
Občina: POLZELA
 Odlok o zazidalnem načrtu Breg–Gmajna (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument 30.06.2017
Občina: POLZELA
 Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem območju kamnoloma Podgora - dokument 25.02.2017
Občina: POLZELA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave:
Datum sprejema: 05.11.2013
Organ sprejema: Občinski svet

11.12.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si