RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/2016)
Datum sprejema: 13.10.2016
Datum začetka uporabe: 01.11.2016
Datum začetka veljavnosti: 13.10.2016
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996
 Statut Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

20.07.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

18.12.2013
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

15.04.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si