RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Kranj - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2016)
Datum sprejema: 26.10.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.11.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - dokument 22.06.2021
Občina: KRANJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne Občine Kranj - dokument 04.07.2020
Občina: KRANJ
 Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - dokument 17.11.2018
Občina: KRANJ
 Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - dokument 22.04.2017
Občina: KRANJ
 Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - dokument 21.01.2017
Občina: KRANJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1) - dokument 16.06.2017
Občina: KRANJ
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument 10.06.2019
Občina: KRANJ
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) - dokument 02.10.2020
Občina: KRANJ
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4) - dokument 18.10.2021
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) - dokument 30.10.2021
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje - dokument 20.06.2020
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar - dokument 17.11.2018
Občina: KRANJ
 Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj - dokument 31.05.2018
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj - dokument 29.05.2018
Občina: KRANJ
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi - dokument 26.05.2018
Občina: KRANJ
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP KR Č 12 Kranj Čirče - dokument 25.05.2018
Občina: KRANJ
 Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj - dokument 20.01.2018
Občina: KRANJ
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj - dokument 13.01.2018
Občina: KRANJ
 Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2018 - dokument 28.12.2017
Občina: KRANJ
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave: 13.04.2007
Datum sprejema: 28.03.2007
Organ sprejema: Občinski svet

28.04.2007
 Odlok o območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave:
Datum sprejema: 26.05.2010
Organ sprejema: Občinski svet

26.06.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si