RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica - dokument


Občina: ŽIROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (73/2016)
Datum sprejema: 27.10.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.12.2016
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

26.02.2000
 Statut Občine Žirovnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

23.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica - dokument
Občina: ŽIROVNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 23.12.2010
Organ sprejema: Občinski svet

13.01.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si